Michelle Duggar Family

Michelle Duggar Family Members

# Name Relationship w/ Michelle Duggar Net Worth Salary Age Occupation
#1 Michelle Duggar Michelle Duggar Michelle Duggar $3.5 Million N/A 54 Reality Star
#2 Jana Marie Duggar Children N/A N/A N/A
#3 Josie Duggar Josie Duggar Children $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 11 Reality Star
#4 Joy-Anna Duggar Forsyth Daughter N/A N/A N/A
#5 Jinger Duggar Vuolo Daughter N/A N/A N/A
#6 Jessa Seewald Daughter N/A N/A N/A
#7 Jill Duggar Dillard Jill Duggar Dillard Daughter $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 29 Reality Star
#8 Ivy Jane Seewald Grandchildren N/A N/A N/A
#9 Gideon Forsyth Grandchildren N/A N/A N/A
#10 Garrett Ruark Parents N/A N/A N/A
#11 Ethel Ruark Parents N/A N/A N/A
#12 Kathie Ruark Arnold Siblings N/A N/A N/A
#13 Garrett Floyd Jr. Siblings N/A N/A N/A
#14 Carolyn Jeannite Siblings N/A N/A N/A
#15 Freda Louise Siblings N/A N/A N/A
#16 Pamela Ethel Siblings N/A N/A N/A
#17 Evelyn Ruark Siblings N/A N/A N/A
#18 Josh Duggar Son N/A N/A N/A
#19 Jason Duggar Jason Duggar Son $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 20 Reality Star
#20 Jedidiah Duggar Jedidiah Duggar Son $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 22 Reality Star
#21 Jeremiah Duggar Jeremiah Duggar Son $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 22 Reality Star
#22 Josiah Duggar Josiah Duggar Son $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 24 Reality Star
#23 Joseph Duggar Joseph Duggar Son $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 25 Reality Star
#24 John-David Duggar John-David Duggar Son $500 Thousand N/A 30 Actor
#25 Jim Bob Duggar Jim Bob Duggar Spouse $4 million (2018) N/A 55 Reality Star
#26 Amy Duggar Amy Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 34 Celebrity Family Member
#27 Anna Duggar Anna Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) about $700,000 32 Reality Star
#28 Justin Duggar Justin Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 18 Reality Star
#29 Jinger Duggar Jinger Duggar $2 Million N/A 27 Reality Star
#30 Michael Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 9 Celebrity Family Member
#31 Jackson Duggar Jackson Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 16 Reality Star
#32 Joy-Anna Duggar Joy-Anna Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 23 Reality Star
#33 Jennifer Duggar Jennifer Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 13 Reality Star
#34 Johannah Duggar Johannah Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 15 Reality Star
#35 Joshua Duggar Joshua Duggar $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 32 Reality Star